• 1400/11/20
 • - تعداد بازدید: 696
 • زمان مطالعه : 1 دقیقه

تکریم ارباب رجوع

تعریف:

در نظام اداری و اجرایی رضایت مردم از خدمات دستگاههای دولتی یکی از شاخصهای اصلی سنجش کار آمدی و رشد و توسعه می باشد و مؤلفه هایی از قبیل سرعت، صحت و دقت در انجام کار مراجعان، چگونگی رفتار و برخورد با ارباب رجوع و اطلاع رسانی مناسب عواملی هستند که موجب رضایتمندی مراجعین می شوند.

 

معیارهای تکریم ارباب رجوع:

 • رفتار مناسب همراه با گشاده رویی در برخورد با مراجعه کنندگان
 • تسلط داشتن به امور محوله
 • رعایت ادب و نزاکت در گفتار و ایجاد احترام متقابل
 • سرعت عمل در انجام امور مراجعان
 • رعایت عدالت و نوبت در ارایه خدمات
 • تطبیق اطلاعات اعلام شده قبلی و رفتار متصدی انجام کار
 • آرامش و متانت در رفتار
 • نپرداختن به امور شخصی و گفتگوهای بی مورد
 • راهنمایی مراجعان با ارایه توضیحات کافی
 • معطل نکردن مراجعه کننده
 • نوع پوشش و رعایت شئونات اسلامی
 • مرتب و منظم بودن محیط کار
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: