• 1400/10/29
  • - تعداد بازدید: 2915
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

عملکرد دانشگاه علوم پزشکی فسا

عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

در فایل های زیر چکیده ی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی فسا در حوزه های عمرانی، خرید تجهیزات، امور فرهنگی و رفاهی، و رتبه ها و افتخارات را مشاهده خواهید کرد.

عملکرد دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 98

عملکرد دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 99

تصاویر

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: