• 1400/10/29
 • - تعداد بازدید: 2654
 • زمان مطالعه : 4 دقیقه

توافق نامه سطح خدمات دانشگاه علوم پزشکی فسا

توافق نامه سطح خدمات دانشگاه علوم پزشکی فسا

مقدمه :

به طور کلی توافق نامه سطح خدمات یک قرارداد تضمین کیفیت خدمات دوجانبه بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده است . با عنایت به توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و اهمیت کیفیت و پایداری آن برای دستگاه های اجرایی لزوم بهره گیری و تدوین استاندارد های کیفی برای سرویس ها ضروری خواهد بود. به همین منظور توافق نامه سطح ارائه خدمات ارائه میگردد.

 

هدف :

هدف از این توافق این است که حداقل سطوح کیفیت خدمات دانشگاه علوم پزشکی فسا ، کیفیت تحویل خدمات الکترونیکی  (مجموعه فرم ها و خدمات الکترونیکی که برای ارائه خدمات به خدمت گیرنده بر روی پرتال دانشگاه علوم پزشکی فسا به آدرس fums.ac.ir و زیر پرتال های آن قرار دارد.) برای خدمت گیرندگان مورد توافق قرار گیرد.

 

تعاریف :

 • خدمت دهنده : دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • خدمت گیرنده : ارباب رجوع / شهروندان
 • سایت : مجموعه فرم ها و خدمات الکترونیکی که برای ارائه خدمات به خدمت گیرنده بر روی پرتال دانشگاه علوم پزشکی فسا به ادرس ir و زیر پرتال های آن قرار دارد.

 

مسئولیت :

این بخش قوانین و مقرراتی را که به دانشگاه علوم پزشکی فسا اجازه میدهد خدمت ارائه شده در توافق سطح خدمت را ارائه کند ، مستند میکند . همچنین به صورت شفاف بیان می شود که دستگاه چه مسئولیت قانونی در قبال شهروند متقاضی خدمت دارد.

 • بر اساس آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی مصوب شورای عالی اداری به شماره 7740/93/206 مورخ 10/6/93 تمام دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی نمودن خدمات دستگاه و ارائه آن از طریق درگاه ، دفاتر پیشخوان و یا سایر طرق اقدام نماید.
 • دانشگاه علوم پزشکی فسا دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست های خدمات الکترونیکی بر اساس مکاتبه شماره 9381 رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک ، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور اخذ نموده است.
 • بر اساس بند پ ماده 67 برنامه پنج ساله ششم کشور دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی نمودن فرآیند ها و خدمات با قابلیت الکترونیکی تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.

 

تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی :

 • خدمت گیرنده مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه / پست /دفتر پیشخوان/حضوری به این دستگاه ارائه نماید.
 • جهت استفاده از خدمات دستگاه خدمت گیرنده متعهد می شود تحت هیچ شرایطی از این سایت جهت کارها نامشروع و ممنوع استفاده ننماید و همچنین از انجام عملیاتی که موجب صدمه دیدن سایت و اخلال در عملکرد آن شود جدا خود داری کند.
 • در صورتیکه پس از پرداخت هزینه های این خدمت و تکمیل فرم های مربوطه و تحویل آنها به این دستگاه ، خدمت گیرنده نتواند ظرف 4 روز کاری مجوز خود را دریافت کند ، سازمان به ازای هر روز دیرکرد غیر موجه غرامتی معادل 200 هزار ریال به متقاضی پرداخت نماید.
 • موارد مربوط به فرم (اطلاعات خدمت / زیر خدمت ) جهت ارائه روی پایگاه fums.ac.ir در قسمت معرفی خدمت پیوست شده که به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت ، تعداد مرتبه مراجعه حضوری ، نحوه دسترسی و زمان های دسترس به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصوت متعهدانه از وی دستگاه ذکر می شود.

 

هزینه ها و پرداخت ها :

توافق مربوط  هزینه ها و پرداخت ها مطابق با جدول هزینه ها در فرم "خدمات/معرفی خدمت" به صورت پیوست قرار داده شده.

 

دوره عملکرد :

این توافق نامه تا تاریخ 29/12/98 و تحت امضای معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی فسا اعتبار دارد و در پایان دوره زمانی یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.

 

خاتمه توافقنامه :

 • خدمت دهنده نباید هیچ تبعیضی را در مورد خدمات مشابه در شرایط مساوی بین سرویس گیرندگان در توافقنامه قائل شود.
 • هر گونه توافق اضافه بر شرایط مندرج در توافقنامه سطح خدمت بین سرویس دهنده و خدمت گیرنده با رعایت شرایط رقابتی و حقوقی بلامانع است.
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: