شفافیت عمومی دانشگاه علوم پزشکی فسا

 *اطلاعات تفضیلی هزینه کرد سالانه

*جزئیات مرتبط با قراردادها

-قراردادهای 1402

-فهرست قرارداد سامانه ها

 *فهرست مناقصات و مزایدات وخرید ها

*فهرست مجوزهای اعطایی

 

 -مجوز های معاونت درمان

 -مجوزهای اعطایی دانشگاه و زیر مجموعه ها

*ساختار سازمانی و معرفی مدیران

 - معرفی مدیران

 -چارت سازمانی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: