اسماعیل فیروزی

اسماعیل فیروزی

مسئول دفتر حوزه ریاست

شماره داخلی: 2212
تلفن: 53357093

تحصیلات

كارشناس ارشد شيمي آلي

سوابق اجرایی

  • مدير روابط عمومي معاونت غذا و دارو
  • مدير امور عمومي معاونت غذا و دارو
  • مسئول دفتر رياست دانشگاه

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: