• 1400/11/12
 • - تعداد بازدید: 1246
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه

شرح وظایف دفتر ریاست

 • برنامه‌‌ریزی و مدیریت کلیه جلسات و شوراهای مربوط به ریاست  دانشگاه
 • هماهنگی و پیگیری تنظیم و تدوین محتوای دستور جلسات ریاست
 • پیگیری و اجرای دستورات ریاست  دانشگاه و ابلاغ آنها به مراجع ذیربط
 • مدیریت وقایع، جلسات و برنامه های کاری ریاست  دانشگاه در زمان مناسب و کیفیت مطلوب
 • ساماندهی امور اداری و دفتری حوزه ریاست  دانشگاه
 • هماهنگی و مدیریت امور مشاورین ریاست و معاونین دانشگاه
 • همکاری و مشارکت در تهیه، تنظیم و تدوین گزارشات مورد نیاز ریاست  دانشگاه
 • پیگیری مصوبات، دستورات و سایر موارد ارجاعی ریاست  دانشگاه از مدیران و مسئولین مربوطه
 • ساماندهی و مدیریت امور مکاتبات دریافتی، ارسالی، ارجاع آن به مسئولین مربوطه و پیگیری تا حصول نتیجه نهایی
 • پیگیری و هماهنگی امور تشریفات ریاست  دانشگاه
 • پیگیری و هماهنگی امور مدیران ارشد و روسای واحدها ،‌‌ پژوهشگاهها،‌ پژوهشکده ها،‌ مراکز، سازمانها   دانشگاه و صدور احکام آنان
 • برقراری تماس ها و مکاتبات لازم با سایر وزارتخانه ها، ارگانها و دستگاه های اجرایی کشور
 • ابلاغ قوانین، مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها به کلیه معاونتها، واحدهای تابعه، سازمانها، مراکز و شرکتهای وابسته
 • نظارت و ایجاد هماهنگی بین ادارات تابعه
 • حضور در جلسات ،‌ شوراها و کارگروهها
 • انجام سایر امور محوله از جانب رئیس دانشگاه
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: