دکتر محمدکاظم وکیل

دکتر محمدکاظم وکیل

ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا

شماره داخلی: 2212
تلفن: 53357093

متخصص داخلی و فوق تخصص خون و سرطان بالغین و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا

رئیس مرکز بهداشت درمانی دشت آزادگان 1380-1382

مدیر گروه بخش داخلی دانشگاه علوم پزشکی فسا 1392-1394

رئیس بخش داخلی دانشگاه علوم پزشکی فسا 1392-1394

معاون آموزشی بیمارستان ولی عصر فسا 1393

پزشک معتمد دانشگاه علوم پزشکی فسا

رئیس بخش هماتولوژی،انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی فسا 1397-1400

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: