به دلیل مشخص نبودن علائم بالینی بیماری های مادر زادی در روز ها و ماه های نخست پس از تولد ، مانند کم کاری تیرویید و فنیل کتون اوری و غیره ، انجام آزمایشات غربالگری نوزادان (با استفاده از چند قطره خون پاشنه ی پا در روز های سوم تا پنجم پس از تولد ) باعث تشخیص زود هنگام بیماری و درمان به موقع نوزادان مبتلا میگردد و از بروز عقب ماندگی قطعی ذهنی و جسمی نوزادان جلوگیری می گردد.

الف: غربالگری شناسایی زوج های ناقل ژن تالاسمی (تالاسمی مینور)جهت کنترل و اقدامات پیشگیرانه به منظور پیشگیری ازبروز موارد جدید تالاسمی ماژور
ب:تشخیص اعتیاد یا عدم اعتیاد مزدوجین به مواد مخدر

بله – همه مردم در هرگروه سنی میتوانند جهت دریافت خدمات دندانپزشکی به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی مراجعه نموده وخدمات مورد نظر را دریافت نمایند.

بجز ویزیت جهت جمعیت گروه هدف (کودکان زیر 6 سال –کودکان 6-12سال- خانمهای باردار ) مابقی خدمات با تعرفه دولتی( مصوب وزارت بهداشت )جهت گروه هدف وسایرین انجام میشود.

  • خدمات شامل آموزش بهداشت دهان ودندان، فلوراید تراپی، فیشور سیلانت، کشیدن دندان، پرکردن دندان، جرمگیری، پالپوتومی، ضمنا" خدمات تخصصی مانند درمان ریشه دندان (عصب کشی )پروتز (دندان مصنوعی ) در مراکز بهداشتی انجام نمیشود.
  • ارائه خدمات به دارندگان دفترچه بیمه خدمات درمانی وبیمه روستایی شامل: ویزیت ، کشیدن دندان وجرم گیری
  • بیمه تامین اجتماعی شامل ویزیت و کشیدن دندان

با مراجعه به سایت دانشگاه علوم پزشکی( https://www.Fums.ac.ir ) در حوزه معاونتها ،در زیر مجموعه معاونت بهداشتی میتوانید شاخصهای مورد نظر را درسالنامه آماری مشاهده نمایید.
اهم شاخصهای آماری مندرج در سالنامه شامل : شاخص های جمعیتی ،باروری ،مرگ ومیر ،تنظیم خانواده و.....می باشد.

کلیه افراد علاقه مند می توانند با مراجعه به مرکز بهداشتی و درمانی نزدیک محل سکونت علاقه مندی خود را اعلام دارند و پس از ثبت نام و تشکیل پرونده با توجه به میزان توانایی و فرصتی که در اختیار دارند، به صورت دایم و یا موقت با مراکز بهداشتی و درمانی همکاری نمایند.

با مراجعه به سایت دانشگاه علوم پزشکی( https://wwwFums.ac.ir ) در حوزه معاونتها، در زیر مجموعه معاونت بهداشتی، گسترش شبکه، مدیریت نیروی انسانی میتوانید اطلاعات مورد نظردر خصوص جذب نیروی طرحی را مشاهده نمایید.

با مراجعه به سایت دانشگاه علوم پزشکی ( https://www.Fums.ac.ir ) در حوزه معاونتها، در زیر مجموعه معاونت بهداشتی گسترش شبکه، مدیریت نیروی انسانی میتوانید اطلاعات مورد نظردر این زمینه را مشاهده نمایید.

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: