حسن زارعیان

حسن زارعیان

كارشناس روابط عمومي تلفن: 53357092 شماره داخلی: 2247 تحصیلات:

کارشناسی علوم اجتماعی

مدرك تحصيلي: كارشناسي علوم اجتماعي

 سید عبدالعلی دهقانی

سید عبدالعلی دهقانی

كارشناس روابط عمومي تلفن: 53357092 شماره داخلی: 2247 تحصیلات: کارشناسی مدیریت بازرگانی

مدرك تحصيلي: كارشناسي مديريت بازرگاني

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: