محسن جابلقا

محسن جابلقا

رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

شماره داخلی: 2410
تلفن: 07153316970

تحصیلات

دکتری مدیریت

سوابق اجرایی

-کارشناس تشکیلات 80-86

-مسئول تشکیلات 82-86

-مدیر مالی 1386-1400

-رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری از سال 90 تا هم اکنون

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: