• 1401/03/02
  • - تعداد بازدید: 2409
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

میز خدمت حضوری

میز خدمت حضوری، با هدف ایجاد ارتباط هدفمند با مراجعه کنندگان، پیگیری درخواست ها و شکایات ها در کمترین زمان ممکن و ارجاع آن ها به واحدهای مربوطه شکل گرفته است.

مراجعه کنندگان درخواست های خود را با کارشناس میز خدمت مطرح نموده، در صورت الکترونیکی بودن درخواست، روند کار به مراجعه کننده توضیح داده می شود و در صورت غیرالکترونیکی بودن، درخواست ها یا شکایات به صورت کتبی به میز خدمت تحویل داده و در قبال آن رسیدی دارای کد پیگیری دریافت می کنند. کارشناس میز خدمت درخواست ها را ثبت و به واحدهای مربوطه ارجاع میدهند.

پس از انجام اقدامات و پیگیری های لازم، نتیجه نهایی به درخواست کنندگان اعلام می گردد.

 

اهداف:

  1. ثبت کلیه جزئیات مرتبط با درخواست ها یا شکایات به همراه دسته بندی و اولویت­‌بندی هر یک از آنها
  2. انجام تحقیق و بررسی برروی رویدادها و درخواست ها
  3. رفع و رسیدگی به شکایات و یا درخواست های ثبت شده در اسرع وقت
  4. ارجاع به شکایات و یا درخواست های ثبت شده به سطوح بعدی جدول ارجاع مطابق با زمانبندی‌های توافق شده
  5. مطلع ساختن مراجعه کنندگان از روند رسیدگی به درخواست جهت رفع مشکل
  6. انجام نظرسنجی و پیگیری های لازم در رابطه با ارزیابی رضایتمندی مراجعه کنندگان

 

معرفی کارشناس میز خدمت:

آقای صادق دشت پا

کارشناس میز خدمت حضوری

شماره تماس: 53102293

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: