احمد جهرمی نژاد

احمد جهرمی نژاد

مدیر امور خیرین و موسسات خیریه سلامت

شماره داخلی: 2253
تلفن: 07153316302

تحصیلات

کارشناسی ارشد مدیریت

سوابق اجرایی

  • مدیر بودجه از سال 78 تا 90
  • رئیس بازرسی از سال 90 تا 98
  • مسئول دبیرخانه هیئت امنا از سال 90 تاکنون
  • مدیر بودجه از سال 98 تا 1400

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: