• 1400/11/19
  • - تعداد بازدید: 762
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

شرح وظایف حوزه مشارکت های اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت

1.طراحی و اجرای مدل بومی جلب مشارکتهای مردمی، سازمانهای مردم نهاد و خیریه ها در حوزه سلامت

2.سیاست گذاری به منظور افزایش نقش مردم در مدیریت حوزه سلامت و ارایه راهکارهای علمی و قانونی جهت کاهش تصدی گری دولت

3.فرهنگ سازی در جهت تشویق و ترغیب آحاد مردم برای مشارکت و گسترش فعالیتهای خیرین درحوزه سلامت(هبه، نذر سلامت، فعالیت داوطلبانه، اهدای اختصاصی به بخش سلامت) و...

4.ارتباط با فرهیختگان و اصحاب فرهنگ و هنر و بهره گیری از ظرفیتهای آنها جهت تقویت بخش سلامت

5.برنامه ریزی برای سازماندهی، شناسایی و جذب منابع غیر دولتی و بهره گیری از حداکثر توان مردمی در داخل کشور و استفاده از ظرفیتهای مردمی ایرانیان مقیم خارج از کشور برای توسعه خدمات سلامت

6.حمایتهای قانونی و اجرایی از فعالیت خیرین بخش غیر دولتی در حوزه سلامت

7.تعامل، هماهنگی و همکاری با دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی به منظور بهره گیری از تمامی ظرفیتها در توسعه مشارکتهای مردمی

8.پیش بینی پیوست مشارکتهای مردمی در کلیه پروژه های حوزه سلامت

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: