• 1400/11/20
  • - تعداد بازدید: 524
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

شرح وظایف دبیرخانه ستاد شاهد و امور ایثارگران

-  اجرای برنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعملهای ارسالی از ستاد مرکزی یا اداره کل شاهد و ایثارگر وزارتین

- پیگیری و اجرای مصوبات ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه و انجام امور محوله از سوی ریاست دانشگاه

- همکاری با اداره کل فرهنگی دانشگاه در اجرای فعالیت های فرهنگی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

- برگزاری مراسم، مسابقات، فعالیت های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و مانند آن و تشویق دانشجویان ممتاز

-  اجرای طرح استاد مشاور

-  برگزاری کلاسها و دوره های تقویت بنیه علمی دانشجویان ایثارگر

- تهیه گزارش عملکرد شش ماهه در قالب های تعیین شده از سوی وزارت ، استانداری ، فرمانداری و بنیاد شهید و ارسال آن به ادارات مربوطه

- و ....

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: