عبدالعظیم کریمی زاده

عبدالعظیم کریمی زاده

مسئول ستاد شاهد و امور ایثارگران

شماره داخلی: 2419
تلفن: 07153313411

تحصیلات

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

سوابق اجرایی

  • مسئول امور عمومی دانشکده
  • مسئول آموزش ضمن خدمت کارکنان
  • دبیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه
  • مدیر منابع انسانی دانشگاه

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: