• 1400/11/20
 • - تعداد بازدید: 2840
 • زمان مطالعه : 2 دقیقه

شرح وظایف پدافند غیرعامل

 • ایجاد  و تقویت ساختار پدافندغیرعامل در دانشگاه‌.
 • حمایت و پشتیبانی از طراحی؛ اجرا و بهره‌برداری از برنامه‌ها و طرح‌های پدافندغیرعامل.
 • شناسایی آسیب پذیری ها و تهدیدات مناطق تحت پوشش آن دانشگاه .
 • تدوین  سناريو های مختلف تهديدات مربوطه و تمرین آنها.
 • شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های سخت افزاری، نرم افزاری و مغز افزاری دانشگاه در حوزه پدافند غیرعامل( رصد و پایش ، تشخیصی ، آشکارسازی ، درمان  و ....).
 • آمایش مراکز رصد و پایش، تشخیص و آشکارسازی، بهداشتی، امدادی، درمانی براساس تهدیدات حوزه جغرافیایی و وظایف و مأموریت‌های محوله.
 • کاهش آسیب‌پذیری و مصون‌سازی زیر ساخت‌های نظام سلامت در برابر انواع تهدیدات با بکارگیری اصول و ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی، اجرا و بهره‌برداری فیزیکی.
 • تقویت، ارتقاء و گسترش فرهنگ بهداشت عمومی، پیشگیری در برابر انواع تهدیدات در آحاد جامعه .
 • سازماندهی و ارتقای عملکرد سیستم‌های درمانی دانشگاه ها/دانشکده¬های کلان مناطق آمایشی در مواجهه با انواع تهدیدات.
 • ساماندهی تیم های درمانی پاسخ سریع به انواع تهدیدات و حوادث.
 • بهره مندی از نظام شبکه بهداشتی درمانی (PHC)بصورت برنامه های ادغام یافته مدیریت خطر انواع تهدیدات و حوادث و بلایا با تاکید برمبانی و رویکردهای پدافند غیرعامل.
 • آموزش عمومی و تخصصی کلیه مدیران و کارکنان نظام سلامت تحت تابعه با برگزاری انواع کارگاه های تخصصی هدفمند ، تمرین  و رزمایش های دانشگاهی /استانی.
 • به کار گیری روش های نوین آموزش، تحقیق، فناوری  و آینده پژوهی در خصوص تهدید شناسی  و دفاع غیر عامل.
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: