حجت الله نجفی

حجت الله نجفی

نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه در پدافند غیر عامل

شماره داخلی: 280
تلفن: 07153312976

تحصیلات

کارشناس ارشد پرستاری

سوابق اجرایی

-سوپروایزر آموزشی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)

-سوپر وایزر بالینی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)

-نماینده ریاست دانشگاه در پدافند غیر عامل

-مسول دبیرخانه ستاد کرونا دانشگاه

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: