روند اجرایی پروژه های عمرانی در بازدید مسوولین دانشگاه علوم پزشکی فسا بررسی شد

روند اجرایی پروژه های عمرانی در بازدید مسوولین دانشگاه علوم پزشکی فسا بررسی شد

در بازدید دکتر رضاییان رییس دانشگاه، دکتروردیان معاون توسعه، مهندس عمادآبادی مدیر منابع فیزیکی و مهندس کرمی منش مدیر بازرسی دانشگاه، روند پیشرفت و تکمیل پروژه های مرکز جامع سلامت نوبندگان، اورژانس قاسم آباد و خانه بهداشت موردی مورد بررسی قرار گرفت.

1403/03/09

آرشیو

اطلاعیه ها

آرشیو
آرشیو
bg
نظرسنجی
آرشیو
رویدادها و اینفوگرافیک
آرشیو