طراحی و برگزاری دوره آموزشی آماده سازی نخبگان متقاضی ورود به دستگاه های اجرایی

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت اعلام کرد

طراحی و برگزاری دوره آموزشی آماده سازی نخبگان متقاضی ورود به دستگاه های اجرایی

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت با اشاره به ماده 11 آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی، گفت: با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور دوره آموزشی "آماده سازی نخبگان متقاضی ورود به دستگاه های اجرایی" با هدف رشد و توانمندسازی آنها در وزارت بهداشت طراحی و اجرایی شد.

1402/12/08

آرشیو

اطلاعیه ها

آرشیو
آرشیو
bg
نظرسنجی
آرشیو
رویدادها و اینفوگرافیک
آرشیو