• 1403/02/02
  • - تعداد بازدید: 943
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

مجوزهای اعطایی توسط دانشگاه

آمار مجوز های اعطایی معاونت غذا و دارو

عنوان تعداد
 پروانه ساخت قراردادی(صدور) 3
پروانه ساخت(اصلاح) 4
پروانه ساخت(تمدید و اصلاح) 10
پروانه ساخت(تمدید) 13
پروانه ساخت(صدور) 11
تمدید پروانه ساخت(تمدید) 1
شماره نظارت کارگاه(اصلاح) 1
شماره نظارت کارگاهی(اصلاح) 2
شماره نظارت کارگاهی(تمدید و اصلاح) 2
شماره نظارت کارگاهی(صدور) 1
شناسه نظارت کارگاهی(تمدید ) 1
شناسه نظارت کارگاهی(تمدید و اصلاح) 3
شناسه نظارت کارگاهی(تمدید) 32
شناسه نظارت کارگاهی(صدور) 1
گواهی بهداشت صادرات 53
صدور پروانه تاسیس داروخانه 4
صدور پروانه مسئول فنی داروخانه 22
تمدید پروانه مسئول فنی داروخانه 6

 

آمار مجوزهای اعطایی معاونت درمان

عنوان تعداد
صدور پروانه مسئول فني مركز ترك اعتياد 3
صدور پروانه بهره برداري و مسئول فني مركز مشاوره پرستاري در منزل  1
صدور پروانه مسئول فني بخش فيزيوتراپي درمانگاه  1
صدور موافقت اصولي بخش گفتار درماني درمانگاه  1
موافقت اصولي تاسيس بخش ديابت درمانگاه  1
موافقت اصولي تاسيس فيزيوتراپي  1
موافقت اصولي مركز مشاوره و پرستاري در منزل  1
صدور پروانه بهره برداري لابراتوار پروتز دنداني  1
صدورپروانه بهره برداري جهت بخشهاي درد و زنان درمانگاه  1
صدور مجوز تزريقات و پانسمان در مطب  4
موافقت اصولي تاسيس درمانگاه عمومي  2
موافقت اصولي تاسيس لابراتوار پروتز دنداني  1
صدور پروانه بهره برداري و مسئول فني جهت موسسه راديولوژ ي و سونوگرافي  1

 

آخرین اخبار

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: