• 1400/11/19
  • - تعداد بازدید: 787
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

شرح وظایف شورای سلامت و امنیت غذایی

هماهنگی سیاست های امنیت غذایی و محیط زیست

  :: سلامت و امنیت غذایی

  :: تهدید کننده های محیطی سلامت

  :: برنامه جامع سلامت شهرستان

  :: صیانت از حقوق مردم در سلامت و امنیت غذایی استان

  هماهنگی سیاست های سلامت و جامعه

  :: خانه مشارکت مردم در سلامت شهرستان های تابعه

  :: کمیته اندیشگاه سلامت

  :: پیام گزاران سلامت

  :: پیام رسان سلامت

  :: مجامع سلامت شهرستان

  :: کانون های سلامت محله

  هماهنگی سیاست های بخش سلامت

  :: برنامه راهبردی کنترل و پیشگیری از HIV/AIDS

  :: هماهنگی برنامه های سلامت استان ( سالمندان- بیماری های غیر واگیر- و............)

  :: منع تبلیغ کالاهای آسیب رسان بر سلامت

   هماهنگی سیاست های بین المللی و توسعه پایدار

  :: گروه بین المللی و توسعه پایدار

  :: مرکز اسناد کاربردی سلامت

  :: مشکلات و مسائل سازمان ها و ادارات در حوزه سلامت

  :: نیم رخ سلامت

  :: برنامه جامع سلامت استان

  :: برنامه جامع سلامت استان

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: