فرم رضایت سنجی خدمات دانشگاه علوم پزشکی فسا

شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقاء سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید. با تشکر


شفافیت فرایندی
پاسخگویی و مسئولیت پذیری
تسلط بر فرایند
زمان فرآیند
نظام مند بودن فرآیند
کلیت فرآیند
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: