اسماعیل بردبار

اسماعیل بردبار

مدیر امور حقوقی

شماره داخلی: 2295
تلفن: 07153355886

تحصیلات

کارشناس ارشد حقوق دادرسی اداری

سوابق اجرایی

  • کارشناس حقوقی (1388 -1396)
  • مدیر امور حقوقی ازسال 1396
  • دبیر و کارشناس کمیسیون ماده 11 تعزیرات از سال 1391
  • عضو کمیسیون ماده 94 آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه از سال 1397
  • عضو کمیته سلامت اداری  از سال 1396
  • عضو حقوقدان کمیته نظارت بر نشریات دانشگاهی از از سال 1398

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: