منشور اخلاقی و سازمانی حراست

منشور اخلاقی و سازمانی حراست:

 1. عمل به احکام و موازین دین مبین اسلام 
 2. رعایت قوانین و مقررات و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری ، قانون گرائی و تعمیم آن در سازمان 
 3. تلاش در تامین امنیت شغلی مدیران و کارکنان 
 4. رعایت اصل احترام و تکریم ارباب رجوع 
 5. رعایت حریم خصوصی افراد و تلاش در جهت حفظ آبرو و اسرار کارکنان 
 6. تلاش در جهت استقرار شایسته سالاری با تکیه بر شناسائی و معرفی کارکنان متعهد و متخصص 
 7. تعامل و همکاری با مدیران جهت تحقق اهداف سازمانی 
 8. تلاش مجدانه در شناسائی و پیشگیری از آسیب های سازمان
 9. شناسائی متخلفان و قانون گریزان و برخورد متناسب و قانونی با آنان 
 10. بهره مندی از نگرشی کلان و برنامه ریزی متناسب با فن آوری های روز
 11. توجه لازم به سه اصل : دقت ، صحت و سرعت در بررسی گزارشهای رسیده و اطلاع رسانی به موقع 
 12. اهتمام به تحقق بخشیدن سه شعار اساسی : حراست اثرگذار، تصمیم ساز و پاسخگو