بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی به همراه مدیر اداره بازرسی فسا از بخش های مختلف بیمارستانهای حضرت ولیعصر(عج) و دکتر شریعتی/قدردانی از تلاش های مدافعان سلامت