قابل توجه متخصصین طرحی متعهد خدمت جدید الورود

قابل توجه متخصصین طرحی متعهد خدمت جدید الورود

دانشگاه علوم پزشکی فسا دارای دو بیمارستان آموزشی و درمانی می باشد . بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) دارای 351 تخت فعال در قالب بخشهای داخلی ، جراحی ، زنان ، اطفال و نوزادان ، ICU داخلی و جراحی ، CCU ، post ccu ، NICU ،اورژانس اطفال ، جراحی قلب ، اورژانس بزرگسالان، دیالیز، واحد دندانپزشکی، اتاق عمل با 7 تخت فعال، آنژیوگرافی ، بخش LDR ، پست پارتوم  می باشد .

تجهیزات بیمارستان : شامل اسپیرال سی تی اسکن، ماموگرافی، سونوگرافی، رادیولوژی دیجیتال، OPG ، اکوکاردیوگرافی، تست ورزش ، سیستوسکوپی، اندوسکوپی، کولونوسکوپی، C-ARM می باشد.

بیمارستان دکتر علی شریعتی با 104 تخت فعال در قالب بخشهای روان پزشکی (42 تخت ) ، نوروعفونی ، آنکولوژی ، دیالیز، بیماران خاص می باشد.

تجهیزات این بیمارستان شامل: MRI ، سنگ شکن درون اندامی و برون اندامی، دستگاه سنجش تراکم استخوان ، رادیولوژی دیجیتال، ماموگرافی، اسپیرال سی تی اسکن می باشد.

این دانشگاه در رشته های پزشکی پرستاری هوشبری علوم آزمایشگاهی ، فوریتهای پزشکی ، ارشد داخلی جراحی ، دستیار تخصصی رادیولوژی و داخلی دانشجو می پذیرد.