آشنایی با واحد هیات امناء

اولین هیات امنای دانشگاههای علوم پزشكی كشور در روز شنبه 4/3/1370 در دانشگاه علوم پزشكی شیراز  تشكیل شد.

تعیین اعضاء:

اعضای هیات امناء دانشگاه را ریاست محترم جمهوربا پیشنهاد رئیس دانشگاه و تائید وزیر محترم بهداشت ، درمان و‌آ موزش پزشكی و شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می کند. تاكنون 13نفر از برجسته ترین شخصیت های علمی، اجرائی دانشگاه و استان به عنوان عضو هیات امناء دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی فسا منصوب شده اند.

اعضای هیت امناء از ابتدا تاکنون

 

آقای دکتررضا ملک زاده

آقای دکترعبد الرسول طالعی

آقای دکترسید ضیا الدین تابعی

آقای دکترمحمد رضا عادل

آقای دکترمحمد هادی ایمانیه

آقای دکترمحمد قاسمی

آقای دکترباقر لنکرانی

آقای دکترغلامرضا حاتم

آقای دکتر محمدحسن دوگانی

 

آقای دکترحسین جمالی

آقای دکتر محمدجعفری

آقای دکترعلیرضا عسکری

 

دکتر <a href='http://cv.fums.ac.ir/Aliasghar khaleghi' title='' target='_blank'>علی اصغر خالقی</a>دکتر علی اصغر خالقی
  تعداد جلسات:

 از سال 1376 تاكنون، 53جلسه رسمی هیات امناء دانشگاه برگزار شده و 940مصوبه داشته است.

آخرین جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشكی  فسا در تاریخ 24/10/1399در دانشگاه علوم پزشکی فسا تشكیل شد

جلسه بعدی هیئت امناء در تیرماه 1400 برگزار می گردد.

لطفا پیشنهادات خود برای بررسی و طرح در هیات امنای دانشگاه را بر اساس فرم موجود در پیوست تکمیل و به آدرس ارسال فرمایید.

اهم عناوین و موضوعات مصوب در هیات امناء دکتررضا ملک زاده دکتررضا ملک زاده

بررسی و تائید گزارش عملكرد سالیانه دانشگاه

آئین نامه پرداخت نظام نوین و طرح كارانه

آئین نامه استاد ممتاز و برتر

آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی

آئین نامه اداری استخدامی و تشكیلاتی دانشگاه

دکترباقر لنکرانیدکترباقر لنکرانیبررسی و تائید بودجه تفصیلی سالیانه دانشگاه

بررسی و تائید اصلاحیه بودجه تفصیلی در بخش های آموزش، بهداشت و درمان

تعیین میزان شهریه دانشجویان كارورز، دستیار تخصصی، دستیاران فوق تخصصی و فلوشیپ

صدورمجوز خرید و فروش وسایل نفلیه ،‌ا ملاك و ...

موافقت با راه اندازی واحد بین الملل و آموزش های آزاد

تصویب ساختار و تشكیلات اداری دانشگاه

تصویب بودجه پژوهش ، میزان حق الزحمه كار پژوهشی و تجهیز مراكز

تصمیم گیری درخصوص امور اعضای هیات علمی از جمله اعطای پایه تشویقی تعهد خدمت میزان حق التدریس، ماموریت آموزشی

تصمیم گیری در خصوص امور كاركنان دانشگاه برای نمونه طرح مسیر ارتقاء شغلی كارشناسان ، حق فنی مهندسین فنی،

اعطای ماموریت آموزشی ، پرداخت حق اشعه

صدور مجوز استخدام کارکنان -مجوز تغییر وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی -برقراری حق سختی کاربرای کارکنان بخشهای ویژه ، سوختگی و اورژانس

استماع گزارش حسابرس و تصمیم گیری در خصوص بندهای گزارش از سال 1384 تاكنون

بررسی برنامه مالی و عملیاتی سالیانه دانشگاه و تعیین خط مشی و سیاستگذاری

تصویب تغییر شیوه حسابداری دانشگاه از نقدی به تعهدی

تصویب اجرای برنامه حسابداری تعهدی  موسوم به 5گام و اجرای آن از سال 1389

تصویب میزان حق مدیریت مسئولین دانشگاه 

تصویب اهم برنامه های اموزشی پژوهشی بهداشتی و درمانی دانشگاه

تصویب خط مشی و چگونگی اداره دانشگاه

برای ملاحظه و مشاهده اطلاعات و شاخص عملكرد دانشگاه علوم پزشكی فسا و سایر دانشگاه های علوم پزشكی كشور به وب سایت زیر مراجعه فرمائید

http://www.hamahangi.hbi.ir

 

پیوست ها:

Doc1.pdf حجم فایل:350.70 کیلوبایت