آموزش های حراست

بر گزاری دوره آموزشی "کتترل خشم"

دوره آموزشی کنترل خشم ویژه پرسنل انتظامات مجموعه دانشگاه،بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) و بیمارستان دکتر علی شریعتی و مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی در تاریخ 19 و20 خردادماه سال جاری در دوگروه جداگانه و به میزان 8 ساعت در محل دانشگاه برگزار گردید.

21