شرح وظایف

 • برقراری ارتباطات لازم با دانشگاهها ، موسسات ومراکز دولتی وغیردولتی خارج وداخل کشور
 • برنامه ریزی وانجام اقدامات بمنظور آشنا نمودن وآگاهی رسانی به موسسات علمی وفرهنگی داخل وخارج کشوربا اهداف ، برنامه ها وفعالیتهای دانشگاه
 • سیاستگذاری،برنامه ریزی و کاربرد شیوه ها و برنامه های مناسب برای انعکاس
 • تدارک تمهیدات و اقدامات لازم برای راهنمایی ارباب رجوع و تسهیل دسترسی به مراکز و مسئولان سازمان
 • برنامه ریزی واداره مراسم وجشن های عمومی دانشگاه
 • انجام امور اجرایی برگزاری مراسم وهمایش های مربوط به واحدهای تابعه دانشگاه طبق برنامه مصوب واحدهای ذیربط
 • انتشار نشریه خبری دانشگاه با عنوان روزبهان
 • انجام فعالیتهای مختلف تبلیغاتی دانشگاه
 • فراهم نمودن زمینه لازم بمنظور برقراری ارتباط وتفاهم بین دانشجویان ،کارکنان، استادان ومسئولین دانشگاه
 • نظرسنجی های داخلی وخارجی پیرامون عملکرد دانشگاه وانعکاس نتایج آن به رئیس دانشگاه وحوزه های ذیریط
 • اداره امور تشریفات وپذیرایی میهمانان داخلی وخارجی
 • برقراری ارتباطات دوجانبه خبری واطلاعاتی بین اداره کل روابط عمومی وواحدهای تابعه دانشگاه
 • هماهنگی جلسات وسمینارهای دانشگاه ونیز جلسات هیات رئیسه
 • هماهنگی درخواستهای مختلف شبکه های رادیویی تلویزیونی ونیز رسانه های جمعی برای انجام مصاحبه
 • تهیه بروشورهای معرفی دانشگاه
 • جمع آوری وبازنویسی اخبار مهم دانشگاه ازطریق عکس وخبر وقرار دادن آن دربخش اخبار سایت دانشگاه وارسال اخبار به رسانه ها وامر اطلاع رسانی
 • گردآوری و نشر اطلاعات و اخبار و گزارش های مربوط به سیاست ها، فعالیت ها، طرح ها و برنامه ها با شیوه ها و قالب های موثر و مناسب.
 • نوآوری، خلاقیت و طراحی فعالیت های جدید در قلمرو وظایف روابط عمومی
 • نظارت و ارزیابی فعالیت ها و اعمال نتایج حاصل در برنامه ها و فعالیت های آتی.
 • تهیه آرشیو وگالری عکس (آلبوم ورایانه ای و به شکل گالری تصاویر در وبگاه دانشگاه )
 • مطالعه دقیق مطبوعات وتهیه آرشیو بریده جراید وتحلیل محتوای مطالب درجهت انعکاس وارائه گزارش به مدیریت و مسوولان دانشگاه