پل های ارتباطی با ریاست دانشگاه

در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و ساماندهی ملاقات های مردمی و جهت ارتباط سریع و مناسب تر عموم مردم عزیز و همکاران محترم با ریاست دانشگاه، مسیرهای ارتباطی زیر در نظر گرفته شده است:

 

روز یکشنبه هر هفته ساعت 9 صبح لغایت 13 دیدارهای مردمی با ریاست دانشگاه برقرار می باشد .  هماهنگی و اخذ وقت ملاقات از طریق دفتر ریاست و تماس با شماره تلفن های ذیل امکان پذیر است.

 

تلفن تماس با دفتر ریاست: 07153357093 و 07153355012

 

نمابر: 07153357091

 

پست الکترونیکی :

 

آدرس پستی: فسا- میدان ابن سینا- دانشگاه علوم پزشکی فسا- کد پستی: 7461686688

 

لازم به ذکر است که صندوق پست الکترونیک ریاست دانشگاه، توسط شخص ریاست محترم دانشگاه بررسی می شود.