آشنایی با اداره بازرسی عملکرد و شکایات

مقام معظم رهبری :

 نظارت درونی و احساس حضور در محضر حق،مانع از تخلف انسانها می شود.اما این عامل در همه انسانها و به قدر کافی وجود ندارد.

مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد  و پاسخگوئی به شکایات، بعنوان یكی از مدیریت های ستادی دانشگاه و زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه در محورهای ارزیابی عملكرد، بازرسی از واحدهای تابعه دانشگاه و نیز پیگیری شكایات مرتبط با ارائه خدمات مختلف در واحدهای مذکور ایفای نقش میكند.

این مدیریت در راستای وظیفه نظارتی خود، عملكرد كلیه واحدهای تابعه دانشگاه را بطور محسوس و نامحسوس مورد ارزیابی قرار داده و گزارشات خودرا پس از بررسی كارشناسی و ارائه راهكارهای مناسب جهت رفع مشكلات موجود، بصورت مستقیم به رؤیت ریاست محترم دانشگاه و یا معاونین ذیربط می رساند. تا با دریافت نظرات ارشادی ایشان تا حد امكان نسبت به رفع مشكلات اقدامات لازم صورت گیرد.

بر اساس قوانین موجود ارتباط مستقیمی با دفتر ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین اداره كل بازرسی استان فارس داشته و حسب مورد گزارشاتی را به منظور پیگیری اصلاح­­­ قوانین یا آئین نامه های ناقص یا مغایر با هم برای مراجع ذیربط ارسال می كند.

همکاری و هماهنگی با شورای تحول اداری دستگاه به منظور تعیین و تأیید امتیازاتارزیابی عملکرد دستگاه،نظارت برحسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکردوتحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوردر مقاطع زمانی تعیین شده،انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامهای ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در دستگاه اجرائی و ارائه پیشنهادهای لازم وانجام سایر اموری که در چارچوب برنامه های ارزیابی عملکرد دستگاه از طرف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ارجاع می گردد.

 

ارزیابی عملکرد کارکنان سال93

همکاران محترم، پس از دریافت فایل راهنمای ارزشیابی و فایل اجرایی که به صورت فشرده می باشد در پیوست می باشد مراحل زیر را انجام دهید : 

مرحله اول : ابتدا فایل را از حالت فشرده بیرون بیاورید . برای این کار بر روی فایل دانلود شده ، کلیک راست کرده و گزینه Extract hereرا انتخاب نمایید.

مرحله دوم : فایل Wordکه راهنمای نرم افزار می باشد را باز کرده و به صورت کامل مطالعه نموده و طبق آن عمل نمایید .

توضیح : در مورد مرحله اول اگر گزینه Extractوجود نداشت باید نرم افزار Winrarبر روی سیستم نصب نمایید.

پیوست ها:

EvalNew.rar حجم فایل:8.17 مگابایت
New folder.rar حجم فایل:16.33 مگابایت